Pristupačnost

Skoči na: glavni sadržaj ↓  |   Skoči na: Footer ↓  |   Mapa sajta

SliKom logo znak
„SliKom“ Online

Misija i Vizija

Misija: Portal „SliKom“ je osnovan 29. juna 2002. godine kao mailing lista. Portal „SliKom“ sada svojim servisima, volonterskim aktivnostima i web sadržajem pruža konkretnu podršku razvoju i primeni asistivnih informatičkih i komunikacionih tehnologija, namenjenih osobama sa invaliditetom. Posebno pratimo razvoj i primenu asistivnih softverskih alata i tehnika za one koji imaju oštećen vid, kao što su čitači i uvećivači ekrana, sintetizatori govora, brajevi redovi, pristupačni sadržaji u elektronskim formatima na internetu i druge tehnologije, čijim korišćenjem osobe oštećenog vida postaju ravnopravnije u informatičkom društvu kao i u svakodnevnom životu.

Vizija: Korišćenjem asistivnih tehnologija ostvaruje se potpuna ravnopravnost i samostalnost osoba sa oštećenjem vida u informatičkom društvu, kao i u svakodnevnom životu.

O portalu „SliKom“

Portal „SliKom“ je osnovan 29. juna 2002. godine kao mailing lista „SliKom“ na YahooGroups serveru i prva e-adresa je bila <SliKom@YahooGroups.com>. Osnivač liste je Esperanto društvo „Teslić“ iz Teslića, koje je u to vreme imalo nekoliko aktivnih mailing listi. Od 14. juna 2004. godine lista se nalazi na FreeLists serveru i ima e-adresu: <SliKom @ FreeLists . org> i od tog 14. juna 2004. godine dostupna je arhiva svih e-poruka.

Portal „SliKom“ sada svojim servisima, volonterskim aktivnostima i web sadržajem pruža konkretnu podršku razvoju i primeni asistivnih, informatičkih i komunikacionih tehnologija, namenjenih osobama sa invaliditetom. Posebno se prati razvoj i primena asistivnih softverskih alata i tehnika za one koji imaju oštećen vid, kao što su čitači i uvećivači ekrana, sintetizatori govora, brajevi redovi, pristupačni sadržaji u elektronskim formatima na internetu i druge tehnologije, čijim korišćenjem osobe oštećenog vida postaju ravnopravnije u informatičkom društvu, kao i u svakodnevnom životu.

Od samog osnivanja portala „SliKom“, vizija je bila da se Korišćenjem asistivnih tehnologija može doći do pune ravnopravnosti i samostalnosti osoba sa oštećenjem vida u digitalnom okruženju kao i u svakodnevnom životu. Kada zakaže sistem, a na raspolaganju nema dovoljno stručne pomoći i podrške, u situaciji kad je jedino nama slepima bitno kako ćemo se snalaziti u digitalnom okruženju, prinuđeni smo da se sami međusobno pomažemo i sarađujemo. Kako Esperantsko društvo „Teslić“ više ne postoji, administratorsku ulogu je preuzeo Gradimir Kragić, koji je danas i glavni urednik sadržaja na portalu „SliKom“.

Aktivnosti portala „SliKom“ su se menjale tokom proteklih dvadeset godina i sada se realizuju kao:

  1. Mailing liste i online grupe: („SliKom“, „Knjigoteka“, “OiM„ i “Info„)
  2. Online edukacija: (ZOOM online edukacija kao „Learning Content Management System (LCMS)“ namenjen za realizovanje online edukativnih sadržaja, koji su pristupačni svima, uključujući i osobe sa oštećenim vidom)
  3. Web sadržaj: (Uputstva i prečice sa tastature, tutorijali i priručnici)
  4. Online Podrška: (Instalacija, podešavanje i prilagođavanje programa)

Servisi / Aktivnosti

Aktivnost 1: Mailing liste:

„SliKom“
Cilj mailing liste „SliKom“ je da okuplja osobe oštećenog vida, koje koriste računare sa čitačima ekrana, ekranskim lupama, sintetizatorima govora, Brajevim redovima ili drugim asistivnim hardversko/softverskim tehnologijama, a koji govore ili razumeju neki od južnoslovenskih jezika.
„Knjigoteka“
Mailing lista „Knjigoteka“ je osnovana 24. jula 2007. Godine i namenjena je za druženje uz knjigu, za objavljivanje vlastitih radova i za razmenu knjiga svih žanrova između članova u elektronskim formatima, pristupačnim osobama oštećenog vida. Pod knjigom se podrazumevaju tekstovi svih žanrova, dela iz književnosti, naučna i popularna literatura, udžbenici, priručnici i drugo...
“OiM„
Mailing lista “OiM„ je osnovana 15. oktobra 2012.godine. Cilj liste “OiM„ je da okuplja osobe oštećenog vida, koje žele razmenjivati informacije i iskustva, vezana za orijentaciju, mobilitet, putovanje, pristupačne lokacije, upotrebu belog štapa, psa vodiča ili "GPS" navigacija.
“Info„
Mailing lista “Info„ je osnovana 3. decembra 2012. godine i cilj joj je da omogući razmenu informacija, obaveštenja i oglasa za koja su posebno zainteresovane osobe oštećenog vida, a koje zbog često strogih pravila nije moguće razmenjivati na drugim listama i grupama.

Aktivnost 2: Online edukacija:

ZOOM online edukacija
Skype for Business edukacija
ZOOM i Skype for Business se koriste kao „Learning Content Management System (LCMS)“ namenjeni za realizavanje online edukativnih sadržaja koji je pristupačan svima uključujući i osobe sa oštećenim vidom.
Uputstva i prečice sa tastature