Pristupačnost

Skoči na: glavni sadržaj ↓  |   Skoči na: Footer ↓  |   Mapa sajta

SliKom logo znak
„SliKom“ Online

Online servisi / aktivnosti

1. Mailing liste:

„SliKom“
Cilj mailing liste „SliKom“ je da okuplja osobe oštećenog vida, koje koriste računare sa čitačima ekrana, ekranskim lupama, sintetizatorima govora, Brajevim redovima ili drugim asistivnim hardversko/softverskim tehnologijama, a koji govore ili razumeju neki od južnoslovenskih jezika.
„Knjigoteka“
Mailing lista „Knjigoteka“ je osnovana 24. jula 2007. Godine i namenjena je za druženje uz knjigu, za objavljivanje vlastitih radova i za razmenu knjiga svih žanrova između članova u elektronskim formatima, pristupačnim osobama oštećenog vida. Pod knjigom se podrazumevaju tekstovi svih žanrova, dela iz književnosti, naučna i popularna literatura, udžbenici, priručnici i drugo...
“OiM„
Mailing lista “OiM„ je osnovana 15. oktobra 2012.godine. Cilj liste “OiM„ je da okuplja osobe oštećenog vida, koje žele razmenjivati informacije i iskustva, vezana za orijentaciju, mobilitet, putovanje, pristupačne lokacije, upotrebu belog štapa, psa vodiča ili "GPS" navigacija.
“Info„
Mailing lista “Info„ je osnovana 3. decembra 2012. godine i cilj joj je da omogući razmenu informacija, obaveštenja i oglasa za koja su posebno zainteresovane osobe oštećenog vida, a koje zbog često strogih pravila nije moguće razmenjivati na drugim listama i grupama.

2. Podrška / edukacija:

ZOOM online podrška
Od 09:00. ZOOM ID: 387 111 0000
🦯 Orijentacija, Mobilitet i pristupačnost
Svakog drugog utorka od 19:00-20:30. ZOOM ID: 830 9242 7242
SliKom: Kafa subotom u 5 do 5
Online druženje subotom od 17:00. ZOOM ID: 820 4646 3119

3. Online uputstva:

Uputstva i prečice sa tastature